Pelabuhan Utama Belawan

Pelabuhan Utama Belawan

 

Pelabuhan Belawan tidak dapat dipisahkan dengan Bandar Labuhan Deli. Karena Labuhan Deli merupakan cikal bakal lahirnya Pelabuhan Belawan. Labuhan Deli dulunya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli yang kesohor di kawasan Sumatra Timur.Bandar Labuhan Deli terletak di tepi Sungai Deli. Disebelah utara mengalir Sungai Belawan.
Menurut sejarah, Labuhan Deli adalah bekas Kota Cina,ibu kota Kerajaan Haru yang di hancurkan Kerajaan Majapahit pada abad ke14.Semula nama Labuhan yang berada di tepi Sungai Deli adalah Deli.Namun karena berfungsi sebagai pelabuhan,maka disebut Labuhan Deli.
Tidak banyak peninggalan sejarah yang berkaitan dengan pelabuhan di Labuhan Deli.Toh, masih terdapat sebuah bangunan lama di tepi Sungai Deli yang dulu merupakan tempat berlabuh kapal yang di sebut dengan boom.Disamping itu,ada beberapa rumah toko yang pernah di tempati para pedagang asing.

Labuhan Deli adalah sebuah bandar yang sangat ramai,kendati sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Deli pada awal abad ke-19.Disamping itu Labuhan Deli ju ga menjadi pusat perdagangan. Pada tahun 1915 pelabuhan Labuhan Deli di pindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan. Hal ini di sebabkan karena Sungai Deli kian dangkal sehingga menghambat kapal masuk alur Sungai Deli menuju pelabuhan Deli. Lokasi pelabuhan adalah belawan lama yang masih berfungsi sebagai terminal general cargo dan sebagian menjadi pangkalan Angkatan Laut .Setelah kemerdekaan Belanda membangun dermaga Belawan Lama hingga mencapai panjang 602 meter dan lembar 9-20 meter .Oleh Belanda dermaga Belawan Lama di pergunakan untuk sandar berbagai jenis kapal ,baik kapal kargo maupun kapal panumpang.

Karena Pelabuhan Belawan kian sibuk, Pemerintah membangun dermaga di Ujung Baru dengan panjang 1.659,75 meter dan lebar 14-20 meter dan dermaga Citra dengan panjang 625 meter dan lebar 14 meter.
Sehubungan dengan itu pada awal tahun 1980 pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan Pelabuhan Belawan.Saat itu Ditjen PerhubunganLautbdi beri tugas menyusun perencanaan pembangunan terminal petikemas di Gabion Belawan.Dana berasal dari Bank Dunia.

Pembangunan dilaksanakan secara bertahap.Tahap pertama dilakukan pekerjaan pengerukan alur dan kolam pelabuhan dan reklamasi lahan untuk pembangunan dermaga dan lapangan penumpukan.Kemudian di tata aspek organisasi yaitu membentuk Divisi Unit Terminal Petu Kemas (UTPK) di bawah organisasi Cabang Pelabuhan Belawan.Divisi UTPK berdiri pada 1 September 1984,dan mengemban tugas mempersiapkan rencana pengoperasian terminal petikemas Belawan.Akhirnya terminal petikemas Belawan mulai beroperasi pada 10Pebruari 1985,kendati kegiatan bongkar muat petikemas di lakukan dengan menggunakan crane kapal.

KANTOR :
Jalan RSULIAN No. 1 Belawan,
Sumatera Utara, Indonesia , 20411

Telp : (061) 6941919, 6941412,
Fax : (061)6941300
Telex 51695 CABPEL Belawan
E-Mail : belawan@inaport1.co.id

belawan.inaport1.co.id